radikal teori

« Sözlük Dizinine Dön

Çoğunlukla Marksist veya anarşist varsayımlardan yola çıkarak, alternatif model geliştirmek veya uzlaşmacı somut ara çözümler üretmekten ziyade, mevcut düşünce biçimi ve sosyal yapının bir bölümünün değil, tamamının sorgulanması üzerinde odaklanan teorik çabaların genel adı.

İngilizcesi:
radical theory
« Sözlük Dizinine Dön