reel milli gelir

« Sözlük Dizinine Dön

Sabit fiyatlarla milli gelir. Belirli bir dönemde bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin fiziksel miktarlarının aynı dönemin cari fiyatlarıyla değil, baz alınan bir yılın fiyatları ile ilişkilendirilmesiyle elde edilen gelir. Nominal millî gelirin, baz yılının fiyatlar genel düzeyini başlangıç kabul eden fiyat endeksinde, cari yıla karşılık gelen indeks sayısına bölünmesiyle hesaplanan reel millî gelirin, yıldan yıla göstereceği değişime de reel millî gelir artış hızı denir. Bu oran bir kalkınma ölçütü olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır.

İngilizcesi:
real national income
« Sözlük Dizinine Dön