ulus-devlet

« Sözlük Dizinine Dön

Milli devlet. Sınırları içerisinde ağırlıklı olarak tek bir ulusun yaşadığı toprak parçası üzerinde kurulmuş olan, bağımsız bir yönetimi bulunan devlet. Tek dil, tek din, tek etnik köken, tek bayrak, tek ideoloji, hatta bazen tek parti gibi sembollerle karakterize edilen, 1789 Fransız devriminden sonra yaygınlık kazanmış, sınırları içerisinde vatandaşına istediği gibi muamele edebilen; ancak küreselleşme süreciyle birlikte çoğulculuk, insan hakları, çifte vatandaşlık, serbest ticaret, bölgesel entegrasyon, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımı ile insan hakları temelinde ülkelere uluslararası müdahale gibi olguların öne çıkmasıyla 20. yüzyılın sonlarında aşınmaya başlayan siyasal örgütlenme biçimi.

İngilizcesi:
nation-state
« Sözlük Dizinine Dön