fırsat maliyeti

« Sözlük Dizinine Dön

Vazgeçme maliyeti. Alternatif maliyet. 1. Kaynakları belirli bir amaç için kullanmanın, onları ‘bir sonraki en iyi alternatif kullanım alanından çekmiş olmakla kaybı göze alınan getiri’ ile ölçülen maliyeti. Alternatif kullanım alanları olan kaynak, bilgi, zaman, zihinsel veya fiziksel enerjinin belirli bir seçenek için kullanılmasının, vazgeçilen diğer seçeneklerin en iyisinin getirisi ile ölçülen maliyeti. Örn. Kitap okumanın alternatif maliyeti, o anda yapılabilecek top oynamak, gezmek, televizyon izlemek.. gibi alternatif etkinliklerin birinden elde edilebilecek getiri veya faydaya sahip olamamaktır. Üniversite öğrencisi olmayı tercih etmenin fırsat maliyeti, çalışarak elde edilebilecek, ama öğrenci olmakla vazgeçilmiş olan muhtemel gelirdir. 2. İktisadi anlamda, kaynakların kıt olması dolayısıyla her şeyin aynı anda üretilmesinin mümkün olmaması, bu nedenle de kaynakların belirli bir A malının üretimine tahsis edilmesi durumunda üretiminden vazgeçilen bir B malının getirisi cinsinden maliyetine üretimin fırsat maliyeti, sınırlı tüketici bütçesinin bir A malına harcanmakla tüketiminden vazgeçilen bir B malının kaybedilmiş faydası cinsinden ölçüsüne de tüketimin fırsat maliyeti denir. Fırsat maliyeti sadece üretim ve tüketim ile sınırlı değildir; hayatta atılan her adımın, yapılan her eylemin bir fırsat maliyeti vardır; bu anlamda, alternatifi olan “her tercih bir vazgeçiştir.”

İngilizcesi:
opportunity cost
« Sözlük Dizinine Dön