Müteşebbis. En başta kâr etmek olmak üzere, değişik amaçlarla, belirsizlik ortamında gerekli riski göze alarak, toprak, emek veya sermaye gibi üretim faktörlerini bir araya getiren, mal veya hizmet üretimi için gerekli ortamı hazırlayan, üretimve yatırım sürecini organize eden kişi.

İngilizcesi:
entrepreneur