insan hakları

« Sözlük Dizinine Dön

Her insanın doğuştan sahip olduğuna inanılan ve dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilemez nitelikte oldukları kabul edilen haklar. Uyruk, din, dil, ırk, etnik grup, eğitim, meslek gibi insanları farklılaştırıcı özelliklere bağlı olarak değişmeyen, sırf insan olmaktan kaynaklanan temel haklar. Örn. Yaşama, inanma, düşünme, düşündüğünü ifade etme, evlenme, can ve malını koruma hakkı. bkz. hak, doğal haklar.

İngilizcesi:
human rights
« Sözlük Dizinine Dön