ekonomik kalkınma

« Sözlük Dizinine Dön

Ekonomik gelişme. İktisadi kalkınma. Ekonominin mal ve hizmet üretim kapasitesinin yükselmesi ve milli gelirin artması gibi ekonomik büyümeyi oluşturan nicel faktörlerin yanı sıra, sanayi altyapısının kurulması, tarımda modern teknolojinin kullanılması, emek ve sermaye verimliliğinin artırılması, ekonomide dışa bağımlılığın azaltılması, kişi başına düşen milli gelirin yükseltilmesi, kentleşmenin hızlanması, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi nitel ağırlıklı faktörlerin de dahil olduğu iktisadi iyileşme yahut gelişme süreci. bkz. ekonomik büyüme.

İngilizcesi:
economic development
« Sözlük Dizinine Dön