marjinalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Bir mal veya hizmetin değerinin son tahlilde, satıcının söz konusu mal ya da hizmeti teslim etmek için yapacağı fedakârlık marjı ile, alıcının bunu elde etmek için göze alacağı fedakârlık marjı arasında yapılacak bir kıyaslama ile belirlenebileceğini savunan doktrin. Bu çerçevede, bir şeyin son birimi veya uç noktasına eklenen ilâve birime marjinal; bir malın tüketilen ek bir biriminin sağladığı faydanın toplam faydaya yaptığı ilaveye marjinal fayda (MU); bir üretim faktörünün istihdam edilen son biriminin toplam üretime yaptığı katkıya marjinal verimlilik (MP); bir malın son biriminden elde edilen gelirin toplam gelire katkısına marjinal gelir (MR); bir firmanın üretim miktarında bir birimlik artış için katlanılması gereken ilâve maliyete marjinal maliyet (MC); gelir düzeyindeki bir birimlik artışın tasarruflarda yarattığı artış oranına marjinal tasarruf eğilimi (MPS); gelirdeki bir birimlik artışın tüketim harcamalarında meydana getirdiği artış oranına marjinal tüketim eğilimi (MPC; tüketicinin aynı tatmin düzeyini korumak için bir mala olan talebini artırırken başka bir malın ne kadarından vazgeçmek durumunda olduğunu gösteren orana marjinal ikame oranı (MRS); üreticinin aynı üretim düzeyini koruyabilmek için üretim faktörlerinden birini belirli bir ölçüde azaltmasına karşılık öteki faktörü ne kadar artırması gerektiğini gösteren orana da marjinal teknik ikame oranı (MRTS) denir.

İngilizcesi:
marginalism
« Sözlük Dizinine Dön