sıfır hipotezi

« Sözlük Dizinine Dön

İstatistiksel anlamlılık testlerinde, bir küme içindeki altkümede gözlemlenen bir farklılığın, gerçek bir farklılık değil, örnekleme hatasından kaynaklandığını öngören ve test sonucunda kabul veya ret edilen hipotez. Sıfır hipotezinin kabulü, alt kümenin normal kümeden herhangi bir farklılığının olmadığı, reddedilmesi de alt kümenin farklılık taşıdığı anlamına gelir.

İngilizcesi:
null hypothesis
« Sözlük Dizinine Dön