görüşme

« Sözlük Dizinine Dön

1. Birden fazla kişinin yüz yüze bir araya gelmesi veya iletişim araçlarıyla iletişim kurması. 2. Mülakat. Yüz yüze, telefonla veya posta yoluyla, bir araştırmacının bir kişiden, tutum, görüş veya duygularını anlatmasını, yazılı olarak bildirmesini amaçlayan bilgi toplama yöntemi. bkz. anket, odak grup.

İngilizcesi:
interview
« Sözlük Dizinine Dön