Klasik iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

(the Classical model of economics) Ekonominin fiyat mekanizması yoluyla kendiliğinden dengeye geleceğini, bu dengenin herkes kendi çıkarı için çalışırken bir görünmez el tarafından sağlanacağını, ulusal ve uluslararası işbölümü ve uzmanlaşmanın ekonomiye müdahale edilmemesi halinde tüm toplumların refahını maksimum kılacağını savunan görüş. Klasik iktisat modelinin başlıca varsayımları şunlardır: 1. Kendiliğinden denge, 2. Esnek fiyatlar, 3. Tam istihdam, 4. Rasyonalite (kendi çıkarını gözetme), 5. Paranın yansızlığı, 6. Devlet müdahalesinin gereksizliği. Klasik modelin mottosu şudur: Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler!

İngilizcesi:
modeli
« Sözlük Dizinine Dön