FİLOZOFLAR: Yaşamları ve Eserleri

FİLOZOFLAR: Yaşamları ve Eserleri
Category:

Yine, DK / ALFA marka yayınevlerinin yayını. Orijinal resimlerle filozofların en ayırdedici biyoğrafileri yer almaktadır. Şimon Blackburn’un önsözü ile basılmış. Zaman tasnifi esas alınmış: Antik Çağ, Ortaçağ, Erken Modern Dönem, Modern, 20. Yüzyıl, Günümüz şeklinde altı ana zaman dilimi içinde yaklaşık 100 filozofun biyografisi incelenmektedir. Filozofların en ayırdedici düşüncelerini bilmek isteyenler için de en fazla tavsiye edilebilecek bir çalışma. Dikkat çeken bir husus ise, Müslüman filozofların tamamının İslam’ın klasik,, Avrupa’nın ise Ortaçağında yetişmiş olmasıdır.

En başlarda Konfüçyüs’den şöyle bir alıntı öne çıkıyor: “Tefekkür etmeden öğrenmek ziyandır; öğrenmeden tefekkür etmek tehlikelidir.” Sokrates’den ise: “Sadece tek bir iyi vardır; bilgi ve tek bir kötü vardır; cehalet.” İbni Sina ise bilgiye şöyle yaklaşır: “Her şeyin bir sebebi olduğuna göre, herhangi bir şeyin  sebepleri  bilinmeden eksik kalır veya edinilemez.”

“Büyük filozofların resimli biyografilerini bir araya getiren seçkin bir çalışma. Onların yaşamlarına dair büyüleyici hikayeleri, aşklarını ve öncü fikirlerini keşfetmemiz için bizi davet ediyor.”