Şankıti, Katar’da yaşayan, Moritanya asıllı bir İslam Bilginidir. Kitabın takdim yazısı Tunus’lu Raşid Gannuşi’ye aittir. Gannuş’nin sunumu çalışmanın önemini daha da arttırmıştır. Sunumda şu ifadeler yer almaktadır; “Bu değerli çalışma , alanında donanımlı bir araştırmacı tarafından ciddi bir araştırma neticesinde hazırlanmış  olup, çağdaş sorunlara yönelik sağlam ve cesur bir cevap niteliği taşımaktadır. Elinizdeki bu eser, öteki ile olan ilişkilerde, çatışmayı değil, mütevazı bir onur çerçevesinde diyalog kurmayı esas almaktadır. Böyle bir çalışmaya. Müracaat etmekten ne öğrenciler ne de ilim adamları  kendilerini müstağni sayabilirler..”

Özellikle, son elli yıl içinde İslam ülkelerindeki siyasi gelişmeler sistem tartışmalarını hep gündemde tutmuştur. İşte bu gelişmeler ve tartışmalar, hatta sorgulamalar içinde böyle bir çalışmanın önemi ortadadır.