Ortaçağda Felsefe
Doğubatı yayınlarının 2006'dan sonra Şubat ayında ikici baskısını yapan, 15 felsefeci öğretim üyesinin yazı, yorum veya tercümeleriyle katkıda bulunduğu bu kapsamlı eser, Eyüp Ali Kılıçaslan ve Güçlü Ateşoğlu'nun editörlüğünde yayına hazırlanmış. Güçlü Ateşoğlu'nun kaleme aldığı Fichte'nin yaşamı ve felsefesi başlıklı bir tanıtım yazısının kitabın başına konulmuş olması çok isabetli bir yaklaşım. Alman idealizminin kurucu filozofu Johann Gottlieb Fichte'nin 17 yazısı kitabın birinci bölümünü, aralarında Hegel'in de bulunduğu 6 felsefecinin Fichte'nin felsefesi üzerine yorumları ikinci bölümünü…

Birinci baskısı Kabalcı Yayınevi’nden 2007 yılında çıkan Fransız düşünür ve felsefe tarihçisi Etienne Gilson’un bu muazzam eseri, Ocak ayında Ayşe Meral Çevirisiyle Doğubatı yayınevi tarafından yeniden yayınlandı. Ciltli ve yaklaşık bin sayfayı bulan kitap, felsefe alanında çalışan akademisyen ve felsefe meraklılarının mutlaka kütüphanelerinde bulundurmak isteyecekleri bir kaynak.