İslam Düşüncesinin Teşekkül Dönemi
Category:
İslâm Düşüncesinin Teşekkül Dönemi, Hazreti Peygamber'in vefatından milâdî 950 yılına kadar geçen dönemde, İslâm düşüncesinin özellikle de kelâmın oluşumunu ve gelişimini tarihî bir seyir ve bağlam içinde ele alan önemli bir eserdir. Bu alanda uzman bir isim olan İngiliz şarkiyatçı W. Montgomery Watt'ın bu çalışması, ilk üç asırda dînî düşünceyi, buna tesir eden sosyal, siyasal, kültürel vb. etkenleri de hesaba katarak farklı bir okumaya tabi tutmaktadır. Bu doğrultuda pek çok modern ve klasik eseri içeren…

Son şarkiyatçı olarak ünlenen W Montgomery Watt’ın ilk baskısı ilk defa 1973 yılında yayınlanan Formative Period of Islamic Thougth isimli eseri aslında daha önce Ethem R. Fığlalı tarafından Türkçe’ye tecüme edilmiş ve zaman içinde üç baskı yapmıştır. KTB Yayınları tarafından bu yılın Ocak ayında 1 inci baskı olarak yeniden yayınlanan eser, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi hocalarından Osman Demirim, orijinalinin 2009 baskısını esas alarak yaptığı çevirisidir. 483 sayfadan oluşan eserin haricilik, şii, sünni ve mutezile ekollerinin ortaya çıkış dönemlerini incelemek suretiyle İslam düşüncesinin nasıl teşekkül ettiğine ilişkin sorulara Batı’lı bir bakış açısıyla cevap verme çabası olarak kabul edilebilir.