Girdi yapan farukyildiz

TÜKETİM TOPLUMU İNŞASINDAN MANA KAYBINA: ÇOCUKLAR DUYMASIN VE KIZIL GONCALAR DİZİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ-2

Ömer AKPINAR – Bir önceki yazıda Çocuklar Duymasın dizisi üzerinden tüketim toplumu incelenmişti. Tüketim toplumu refahı önceleyip hayatın her alanını kendine has terminolojiyle kapitale açarken, insanların kadim değerlerini aşındırdığı iddia edilmişti. Yazının ikinci bölümünde, Kızıl Goncalar dizisi üzerinden bireylerin yeniden mana arama süreci ve bu sürecin iktidar ilişkisi incelenmiştir. Öncelikle sosyoloji ve siyaset bilimi analizlerinde Devamı