Aydın ve Bürokrat
Osmanlı İmparatorluğu’nun altın çağını incelemek ve o dönemin siyasi ve kültürel yapısını, âlimlerin, şairlerin ve memurların yetişme koşullarını, devlette yüksek bürokrasinin işleyişini, atamaların, terfilerin, kadrolaşmaların nasıl şekillendiğini bir portre üzerinden araştırmak gerekseydi, herhalde Gelibolulu Mustafa Âli’den daha iyi bir örnek seçilemezdi. Gerçekten de Mustafa Âli’nin geniş tecrübesi, yaşadıkları ve tanıklıkları, aynı zamanda 16. yüzyılın tartışmasız en iyi tarih eseri “Künhü’l-Ahbar”ı ve diğer eserleri dönemin ruhunu, Türk devlet yapısını, bürokratik geleneğini anlamak için eşsiz birer kaynaktır.

“Osmahlı İmparatorluğu’nda’* üst, “Tarihçi Mustafa Ali” alt başlığını taşıyan, Saygın Osmanlı Tarihçisi Prof. Cornell H Fleischer’inbu eseri ilk defa 1996 yılında Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından dilimize kazandırılmış. Doğubatı Yayınları Ocak 2021, kitabın Türkçe’deki üçüncü baskısı. Kitapta bir Osmanlı aydını ve bürokrat olarak tarihçi ‘Mustafa Ali (1541-1600)’nin hayatı ayrıntılı olarak incelenirken 16 ıncı yüzyıl Osmanlı tarihide mercek altına alınmış. Bu bakımdan eser biyografi olmanın ötesinde bir derinliğe sahip. Doğu-Batı Yayınlarına özgü cazip bir kapakla sunulan 504 sayfa, Türkçe’ye Ayla Ortaç tarafından çevrilmiş.